Feiten...

Veel mensen blijven beperkingen ervaren als gevolg van hun hersenaandoening. Hersenletsel in het algemeen, maar denk bijvoorbeeld aan beroerten, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, dementie. Allemaal chronische aandoeningen.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft deze aandoeningen als een urgent en groeiend maatschappelijk probleem gemarkeerd. Een belangrijk kenmerk is de zogenaamde breuk in de levenslijn. Mensen ervaren hun leven vaak als in tweeën gedeeld: een leven vóór en een leven nadat het hersenletsel begon. Hierin verschilt de doelgroep van mensen met bijvoorbeeld een aangeboren beperking; mensen met een hersenaandoening krijgen te maken met verwerkingsproblematiek en moeten hun leven opnieuw en anders vormgeven. Hersenaandoeningen hebben gevolgen hebben voor verschillende gebieden van het functioneren, zoals bewegen (motoriek), denken (cognitie), emoties en gedrag. Ook het karakter van de getroffene kan veranderen. Vooral de minder zichtbare gevolgen zorgen voor problemen in het functioneren. Soms hebben mensen met een dergelijke aandoening zelfs een verminderd ziekte-inzicht, waardoor ze zelf vinden dat het allemaal wel meevalt. Dit kan erg moeilijk zijn voor de omgeving. Mensen met hersenaandoeningen kunnen last hebben van geheugenproblemen, concentratieproblemen, vermoeidheid, verhoogde prikkelgevoeligheid, het missen van overzicht, moeite met begrijpen of gebruiken van taal (afasie), sneller geïrriteerd of boos zijn, impulsiviteit, passiviteit of problemen met het verwerken van de veranderingen in hun leven.

Eigenlijk kun je deze aandoeningen verdelen in drie soorten symptomen: Neurologische, functionele stoornissen, Psychische of mentale stoornissen en de eerder genoemde minder zichtbare, neuropsychologische, cognitieve stoornissen.

Ook de omgeving moet leren omgaan met de veranderingen en met de beperkingen van de persoon met een dergelijke aandoening. Ook voor hen is er een leven vóór en een leven nádat de diagnose is gesteld, of het incicent heeft plaats gevonden...

Veel mensen blijken in meer of mindere mate afhankelijk te worden en te blijven van hulp van "buitenaf" en best vaak zijn er ook aanpassingen nodig in de leefwereld van de betrokkenen. Vandaar deze site!

Meer dan 150 producten op voorraad
Bestellingen boven €50,- gratis thuis bezorgd
Hulp bij het uitzoeken
Copyright © 2023 Recomfy alle rechten voorbehouden
chevron-down